Prijava/ Registracija Stranke

GOSTINSKE SMERNICE ZA LETO 2023

Gostinske smernice ponujajo osnovne usmeritve in pomoč gostinskim obratom pri izpolnjevanju zahtev Uredbe 852/2004 ES o higieni živil. Smernice pa niso nadomestilo za navedeno Uredbo in druge predpise, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil. To pomeni, da ni nujno da nosilec živilske dejavnosti v gostinstvu sledi Smernicam dobre higienske prakse za gostinstvo, vendar pa mora v primeru, če jim ne sledi, zagotoviti lasten sistem, ki je v skladu z zahtevami Uredbe o higieni živil.

V primeru inšpekcijskega pregleda bo pristojna oseba ocenjevala ustreznost in izvajanje lastnega sistema oziroma ocenila izvajanje zahtev smernic v obratu, potrjenih iz strani Ministrstva za zdravje.

Zato priporočamo upoštevaje dobrih higienskih smernic, ki so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti gostov in zaposlenih v gostinskih obratih.

Gostinske smernice vključujejo ukrepe za ohranjanje čistoče in higiene zaposlenih, kot tudi upoštevanje pravil in standardov za čiščenje in dezinfekcijo opreme in prostorov. Ena ključnih smernic HACCP je analiza tveganj, kjer se identificirajo potencialne nevarnosti za varnost hrane in se določijo kritične točke nadzora (CCP).

Na koncu bloga so zapisane nove smernice za leto 2023.

Food safety 2023 tends

Tu smo vam našteli nekaj smernic, ki jih je treba upoštevati:

 • Redno in temeljito umivanje rok: Zaposleni naj si redno umivajo roke, še posebej pred pripravo hrane in po stiku z gosti.
 • Uporaba osebne zaščitne opreme: Zaposleni naj nosijo maske in rokavice, ko pripravljajo hrano ali stikujejo z gosti.
 • Redna dezinfekcija površin: Vsi površini, zlasti tisti, ki se pogosto dotikajo, naj bodo redno dezinficirani.
 • Pazljivo spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih: Zaposleni naj bodo redno pregledani in vsi znaki okužbe naj se takoj ustavijo.
 • Poudarjanje pomembnosti higiene: Vsem zaposlenim naj se poudari pomembnost higiene in jim zagotovi potrebno znanje in orodja za to.
 • Redno umivanje rok: Zaposleni morajo redno in temeljito umivati roke, zlasti pred obdelavo hrane in po uporabi sanitarij.
 • Pravilna sanitacija: Oprema in površine, ki pridejo v stik s hrano, morajo biti redno čiščene in dezinficirane, da se prepreči razmnoževanje mikroorganizmov.
 • Osebna higiena: Zaposleni morajo vzdrževati dobro osebno higieno, vključno z nošenjem čistega oblačila, zavezanimi lasmi in izogibanjem uporabe nakita ali drugih predmetov, ki bi lahko padli v hrano.
 • Varno rokovanje s hrano: Zaposleni morajo biti usposobljeni za varno rokovanje hrane, vključno s pravilnim pripravljanjem, shranjevanjem in serviranjem hrane, da se prepreči križna kontaminacija.
 • Nadzor temperature: Temperatura hrane mora biti nadzorovana, da se prepreči razmnoževanje mikroorganizmov in zagotovi, da je hrana varna za uživanje.
 • Izobraževanje zaposlenih: Zaposleni morajo biti seznanjeni z dobrimi higienskimi praksami in jih morajo redno spremljati, da se zagotovi varna in kakovostna hrana.
 • Spremljanje in dokumentacija: Vsi procesi in ukrepi morajo biti redno spremljani in dokumentirani, da se zagotovi učinkovitost higienskih praks.
 • Odzivanje na incidente: Obrat mora imeti načrt za odzivanje na incidente, ki lahko vplivajo na varnost hrane, in mora takoj ukrepati, da se prepreči širjenje nevarnosti.

Upoštevanje teh smernic pomaga zagotoviti varno in kakovostno hrano za svoje stranke.

LETO 2023: KAKŠNE SMERNICE LAHKO PRIČAKUJEMO?

Ključne teme, ki bodo v letu 2023 še posebej pomembne:

 • Uporaba tehnologije, kot so digitalni HACCP sistemi, bo ključna za nadzor in spremljanje procesov varnosti hrane.
 • Da bi zagotovili, da so gostinski obrati v skladu s smernicami HACCP, bo v letu 2023 vedno večja vloga Online izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. (Usposabljanje bo vključevalo ne le tehnično znanje o varnosti hrane, ampak tudi pomen HACCP sistema in vlogo vsakega posameznega zaposlenega pri njegovem vzdrževanju.)
 • večja pozornost in spodbude se bodo namenjale tudi okolju in digitalnim sistemom za spremljanje procesov, ki se nanašajo na recikliranje, uporabo ekoloških izdelkov in ohranjanje naravnih virov.

V letošnjem letu pričakujemo večje spremembe pri upravljanju gostinskih smernic. Tehnologija in digitalizacija bosta igrali ključno vlogo pri nadzoru in spremljanju ključnih procesov varnosti hrane, kot so temperatura, čas in datum, ter akcije zaposlenih.

 

»Tehnologija bo tudi igrala ključno vlogo v letu 2023. Digitalni HACCP sistemi bodo pomagali gostinskim obratom pri nadzoru in spremljanju ključnih procesov varnosti hrane, kot so temperatura, čas in datum, ter akcije zaposlenih. Ti sistemi bodo tudi generirali avtomatična opozorila in obvestila, ko bodo presežene kritične meje ali ko bodo opažena odstopanja.«

Digitalni sistemi, kot so digitalni HACCP sistemi, pomagajo gostinskim obratom pri nadzoru in spremljanju ključnih procesov varnosti hrane, kot so temperatura, čas in datum, ter akcije zaposlenih. Ti sistemi lahko tudi generirajo avtomatična opozorila in obvestila, ko so presežene kritične meje ali pride do odstopanj.

V končni fazi, upoštevanje smernic HACCP in vključevanje izobraževanja in tehnologije, bo pomagalo gostinskim obratom zagotavljati varno in kakovostno hrano za stranke, hkrati pa bo zagotavljalo tudi lažje izvajanje vse višjih standardov s pomočjo virtualnih asistentov in programov.

UPOŠTEVAJTE SMERNICE ZA LETO 2023 IN MISLITE V PRIHODNOST

Pošljite povpraševanje na info@morefromfoood.com.

Z veseljem vam pomagamo doseči vse smernice.

Scroll to Top