Prijava za Stranke

SPODBUDE ZA DIGITALIZACIJO PODJETIJ V PREHRAMBENI IDUSTRIJI

KAJ JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA IN ZAKAJ JE LE-TA NUJNA

Današnjo objavo začenjamo z odgovorom na to kaj sploh digitalna transformacija podjetja je. Digitalna transformacija podjetja je celostna sprememba podjetja ob uporabi ali prenovi informacijsko komunikacijskih tehnologij z namenom večje produktivnosti, rasti in konkurenčnosti podjetja.

Digitalizacija nudi nove poslovne priložnosti podjetjem, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, učinkovitejše poslovanje, večjo produktivnost, nove načine oblikovanja in delovanja poslovnih modelov podjetij, spodbuja inovacije in razvoj ter nove načine promocije, komuniciranja in povezovanja podjetij.

RAZPIS ZA SPODBUDITEV RASTI IN RAZVOJA PODJETIJ

Največji družbeni premiki so bili neločljivo prepleteni s tehnološkimi razvojnimi koraki. V Slovenskem podjetniškem skladu se skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z Evropskim skladom za regionalni razvoj zavedajo pomembnosti digitalne transformacije ključnih proizvodnih procesov. Zato je vse do leta 2023 na voljo razpis za spodbuditev rasti in razvoja podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Projekt oziroma produkt, ki je sofinanciran iz zgoraj omenjenega razpisa, je odobren na podlagi tega ali inovacija izpolnjuje pogoje kot so: izboljšanje izkušnje za kupca, omogočanje učinkovitega zbiranja, obdelave in vizualizacije podatkov, digitalizirati mora tudi procese in rešitve za podporo poslovanja, proizvodnje itd.

Stojimo na pragu četrte industrijske revolucije kjer je digitalizacija pomembna tudi v prehrambni industriji, ker tako obratom prihranijo čas, denar in učinkovitejše vodijo nadzor nad procesi. Avtomatično beleženje varnosti hrane ne more narediti napak, hkrati pa je to omogočeno v realnem času, prav tako digitaliziran centraliziran nadzor prek ene same platforme odpravi morebitne tehnične in logistične težave. Z digitalizacijo in brezpapirnim načinom tudi ohranjamo naravo, saj se vsi dokumenti podpišejo digitalno. Z hranjenjem dokumentov v digitalni in ne arhivski obliki se prihrani čas in prostor. Digitalno se lahko izvajajo tudi izobraževanja zaposlenih, ki so se izkazala uspešna, saj so omogočeni tečaji za vsako vlogo v podjetju posebej.

DIGITALNA REŠITEV

V podjetju Dotcom smo vam lahko s pomočjo sofinanciranja iz zgoraj omenjenega sklada pomagamo ali svetujemo pri pridobivanju teh sredstev za digitalne rešitve, ki bodo izboljšala procese in sisteme različnih prehrambnih industrij. Rešitev MoreFromFood lahko v celoti digitalizira procese tako v gostinskih lokalih, kot velikih industrijskih obratih, saj je z IT podporo popolnoma prilagodljiva vsakemu posebej. Z znanji, ki jih imamo na tem področju podjetjem nudimo konkretne ukrepe, korake in spremembo načina dela v enostavnejšo, varnejšo in učinkovitejšo smer zaradi novih tehnologij.

Zavedati se je potrebno, da z zgodnjo digitalizacijo v prehrambni industriji naredimo velik vpliv na poslovne procese in poslovne možnosti. Sami pa se verjetno že sedaj bolje zavedate, da je spodbuda k aktivaciji na področju digitalne preobrazbe nujna, saj nam ta prinese, pogum in spodbudo za razvoj v novih okoliščinah, v smeri digitalizacije, ki jo ne zaman, spodbuja Evropska Unija in Republika Slovenija.

Scroll to Top